PRADINIO UGDYMO PLANAI:

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2023-2024 mokslo metų pradinio ugdymo planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2022-2023 mokslo metų pradinio ugdymo planas 

Varpelio“ mokyklos-darželio  2021-2022 mokslo metų pradinio ugdymo planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo planas

 

VEIKLOS PLANAI:

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2023 m. veiklos planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2022 m. veiklos planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2020 m. veiklos planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2019 metų ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2019 m. veiklos planas

 

DIREKTORIAUS ATASKAITOS:

„Varpelio“ mokyklos-darželio direktorės D.Paliulienės 2023 metų veiklos ataskaita

 „Varpelio“ mokyklos-darželio direktorės D.Paliulienės 2022 metų veiklos ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio direktorės D.Paliulienės 2021 metų veiklos ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio direktorės D.Paliulienės 2020 metų veiklos ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio direktorės D.Paliulienės 2019 metų veiklos ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio direktorės D.Paliulienės 2018 metų veiklos ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio direktoriaus 2017 metų ataskaita

 

MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS:

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2022 metų veiklos ataskaita

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2020 metų veiklos ataskaita

 

STRATEGINIAI PLANAI:

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2024-2026 metų strateginis planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2023-2025 metų strateginis planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio  2022-2024 metų strateginis planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2021-2023 metų strateginis planas 

„Varpelio“ mokyklos-darželio  2020-2022 metų strateginis planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio 2019-2021 metų strateginis planas 

 

DOKUMENTAI, TVARKOS, TAISYKLĖS:

„Varpelio“ mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistema_2024 m.

„Varpelio“ mokyklos-darželio mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

„Varpelio“ mokyklos-darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

„Varpelio“ mokyklos-darželio pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Varpelio“ mokyklos-darželio savirūpos tvarkos aprašas 

„Varpelio“ mokyklos-darželio darbuotojų veiksmų vaikui susirgus tvarka 

„Varpelio“ mokyklos-darželio mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas_2021 m.

Varpelio“ mokyklos-darželio mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

 

 

Atmintinė mokiniams._Nuotolinio_mokymo(si) taisyklės_

„Varpelio“ mokyklos-darželio nuotolinio mokymo(si) dienotvarkė

„Varpelio“ mokyklos-darželio nuotolinio mokymo organizavimo taisyklės

„Varpelio“ mokyklos-darželio nuotolinio mokymo priemonių planas

„Varpelio“ mokyklos-darželio Darbo tvarkos taisyklės

 

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą