2024 m. Mokykloje įgyvendinami šie ilgalaikiai projektai

 

Mėnesių veiklos bus pristatomos svetainės puslapyje „Naujienos“, o metų pabaigoje – projekto rezultatai bus apibendrinti ir aptarti Mokytojų tarybos susirinkime.

Skaitymas – bendrojo  raštingumo pagrindas, integrali mokymosi visą gyvenimą dalis ir esminė priemonė formuotis kūrybingai, intelektualiai, kritiškai mąstančiai, moraliai atsakingai ir atvirai asmenybei. Skaitymo įprotis ir entuziazmas knygoms ugdomi vaikystėje – skaitant kasdien. Taip galime išugdyti  visaverčius, tikrąsias vertybes puoselėjančius jaunus žmones.

„Varpelio“ mokyklos-darželio vaikai 2024 metais dalyvauja ilgalaikiame skaitymo skatinimo projekte  „Augu su knyga“.

      

Vasario mėnesį darželyje pradėtas įgyvendinti ilgalaikis STEAM ugdymo projektas

 


Kiti projektai, kuriuose dalyvauja mokyklos mokiniai:

 


Tarptautiniai projektai:

Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis dalyvauja tarptautiniame ERASMUS+ KA2 projekte WINTER . Pirmasis partnerių susitikimas 2020 m. spalio 20 – 25 dienomis vyko Limburge (Vokietijoje), kur projekto partneriai iš Vokietijos, Suomijos, Švedijos, Rumunijos ir Lietuvos aptarė projekto strategijas, dalyvavo koordinatorių parengtoje programoje.

          

 


Ilgalaikiai projektai:

 

Klaipėdos „Varpelio“ mokykloje-darželyje pradinėse klasėse įgyvendinamas projektas Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus pradinių  klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais.

Mokykloje gamtamoksliniam ugdymui skiriamos neformaliojo vaikų švietimo ugdymui skirtos valandos, mokiniai mokosi ne tik klasėse, bet ir mokyklos teritorijoje įkurtoje Lauko klasėje.

Projekto nuorodos

Daugiau apie projektą

Projekto metu parengta metodinė medžiaga mokytojams


 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą