Mokyklos savivaldos institucijos

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Mokyklos tarybos pirmininkė Daiva Stojanienė, pradinių klasių mokytoja;

Nariai:
Laimutė Ruginienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Aušra Kavolienė, pradinių klasių mokytoja;
Loreta Brazienė, auklėtojo padėjėja;
Rita Lelevičienė, auklėtojo padėjėja;
Marina Višinskienė, sandėlininkė;
Jurgita Karečkienė, Tėvų tarybos narė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA – savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Daina Paliulienė, Mokytojų tarybos pirmininkė;
Danguolė Virbašienė, Mokytojų tarybos sekretorė;

 1. Gražina Briedienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 2. Virginija Boettcher, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja;
 3. Jolanta Budrienė, šokio mokytoja;
 4. Osvalda Bukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Jolita Butkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 6. Irena Donėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 7. Jolanta Eitutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 8. Gražina Gončarenko, meninio ugdymo mokytoja;
 9. Lina Griciūtė, tikybos mokytoja;
 10. Laura Kazlauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 11. Gitana Karužienė, pradinių klasių mokytoja;
 12. Aušra Kavolienė, pradinių klasių mokytoja;
 13. Sandra Keršienė, anglų k. mokytoja;
 14. Vilma Kuprytė, pradinių klasių mokytoja;
 15. Indrė Kvietkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 16. Deimantė Končiutė, muzikos mokytoja;
 17. Zenė Maldžienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 18. Asta Mickevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 19. Rita Milkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 20. Aušra Norvilienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 21. Laimutė Ruginienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 22. Giedrė Razmienė, pradinių klasių mokytoja;
 23. Daiva Stojanienė, pradinių klasių mokytoja;
 24. Rasa Strumylienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 25. Roberta Sungailienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 26. Renata Vaitkūnė, logopedė;
 27. Vaida Vaičiulėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 28. Tatjana Virketienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

TĖVŲ TARYBA – savivaldos institucija, jungianti kiekvienos klasės ir grupės tėvų atstovus. Tėvų tarybos veiklos tikslas – atstovauti visus mokyklos vaikų tėvus, priimant sprendimus įstaigos veiklos klausimais.

Jurgita Karečkienė, Tėvų tarybos pirmininkė;

Ieva Benetė, 2A klasės atstovė;

Severina Truikienė, 2B klasės atstovė;

Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova, 3 klasės atstovė;

Ieva Petravičienė, 4A klasės tėvų atstovė;

Laima Gedvilienė, 4B klasės tėvų atstovė;

Aušra Raibužė, „Šnekučių“ grupės tėvų atstovė;

Lina Lušpinienė, „Gudručių“ grupės atstovė;

Monika Masiliauskaitė, „Kodėlčiukų“ grupės tėvų atstovė;

Lina Rubienė, „Strakaliukų“ grupės tėvų atstovė;,

Emilija Bagočiūnienė, „Žiniukų“ grupės tėvų atstovė.

 

 

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą