Mokyklos savivaldos institucijos

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Mokyklos tarybos pirmininkė Daiva Stojanienė, pradinių klasių mokytoja;

Nariai:
Laimutė Ruginienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Aušra Kavolienė, pradinių klasių mokytoja;
Loreta Brazienė, auklėtojo padėjėja;
Marina Višinskienė, sandėlininkė;
Severina Truikienė, Tėvų tarybos narė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA – savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Daina Paliulienė, Mokytojų tarybos pirmininkė;
Danguolė Virbašienė, Mokytojų tarybos sekretorė;

 1. Gražina Briedienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 2. Virginija Boettcher, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja;
 3. Jolanta Budrienė, šokio mokytoja;
 4. Osvalda Bukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Jolita Butkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 6. Irena Donėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 7. Jolanta Eitutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 8. Gražina Gončarenko, meninio ugdymo mokytoja;
 9. Lina Griciūtė, tikybos mokytoja;
 10. Laura Kazlauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 11. Gitana Karužienė, pradinių klasių mokytoja;
 12. Aušra Kavolienė, pradinių klasių mokytoja;
 13. Sandra Keršienė, anglų k. mokytoja;
 14. Vilma Kuprytė, pradinių klasių mokytoja;
 15. Indrė Kvietkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 16. Deimantė Končiutė, muzikos mokytoja;
 17. Odeta Macijauskė, logopedė;
 18. Zenė Maldžienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 19. Asta Mickevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 20. Rita Milkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 21. Aušra Norvilienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 22. Laimutė Ruginienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 23. Giedrė Razmienė, pradinių klasių mokytoja;
 24. Daiva Stojanienė, pradinių klasių mokytoja;
 25. Rasa Strumylienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 26. Roberta Sungailienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pailgintos dienos grupės auklėtoja;
 27. Renata Vaitkūnė, logopedė;
 28. Vaida Vaičiulėnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 29. Tatjana Virketienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

TĖVŲ TARYBA – savivaldos institucija, jungianti kiekvienos klasės ir grupės tėvų atstovus. Tėvų tarybos veiklos tikslas – atstovauti visus mokyklos vaikų tėvus, priimant sprendimus įstaigos veiklos klausimais.

Tėvų tarybos pirmininkė:  Severina Truikienė,  2B klasės tėvų atstovė;

Nariai:

Dovilė Semaškienė, 1 klasės tėvų atstovė;

Diana Žalienė, 2A klasės tėvų atstovė;

Eglė Šiaškuvienė, 3 klasės tėvų atstovė;

Irena Dambrauskienė, 4A klasės tėvų atstovė;

Erika Zavackienė, 4B klasės tėvų atstovė;

Raimonda Ivanovienė, „Šnekučių“ grupės tėvų atstovė;

Lina Pečiukėnė, „Linksmučių“ grupės tėvų atstovė;

Ieva Tikužienė, „Pabiručių“ grupės tėvų atstovė;

Greta Banevičienė, „Gudručių“ grupės atstovė;

Lina Sausdargienė, „Kodėlčiukų“ grupės tėvų atstovė;

Živilė Šalčiuvienė, „Strakaliukų“ grupės tėvų atstovė;

Gina Juškienė, „Žiniukų“ grupės tėvų atstovė.

 

 

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą