Į „Varpelio“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 3 iki 6 metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę. Vaikai, lankantys „Varpelio“ mokyklos-darželio ikimokyklines grupes, tęsia ugdymą(si) priešmokyklinio ugdymo grupėse mūsų įstaigoje.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Ikimokyklinio ugdymo programą, kurią parengė „Varpelio“ mokyklos-darželio komanda.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

 

„Varpelio“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą