Projektas „Aš tavo draugas iš miško“

„Strakaliukų“ grupės vaikai, padedant tėveliams, laisvai pasirinktomis formomis, metodais, būdais įsitraukė į ugdomąjį procesą. Vaikai gilino žinias apie Lietuvos miškuose sutinkamus gyvūnus, jų gyvenimo ypatumus bei lavino kūrybiškumą, išradingumą.
Na, o smagiausia ir daugiausia džiugių emocijų🤩 suteikusi veikla – pabūti mažaisiais „miško detektyvais“ 🕵️, bandant aptikti gyvūnų buveines ar pėdsakus miške🐾

   

Direktorės Dainos Paliulienės 2022 metų veiklos ataskaita

 „Varpelio“ mokyklos-darželio bendruomenei bei Mokyklos tarybai  pateikiama svarstyti  direktorės Dainos Paliulienės  2022 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 31 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo Mokyklos interneto svetainėje bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo Mokyklos tarybai (el. paštu daiva.stojaniene@varpelismokykla.lt). Mokyklos taryba, įvertinusi direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą ir bendruomenės narių siūlymus, iki vasario 6 d. priima sprendimą dėl direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.

Direktorės Dainos Paliulienės 2022 m. veiklos ataskaita  yra paskelbta čia .

Projektas „Pradinukų lyga“

⚽️Nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 2 d. mūsų mokyklos 1A ir 4 klasių mokiniai startavo su Pradinukų lygos projektu. Projekto „Pradinukų lygos“ tikslas – populiarinti futbolo žaidimą Lietuvos mokyklose, sudominti sporto mokyklų nelankančius vaikus sportu ir sveika gyvensena.

⚽️ Kiekviena projekto dalyvių komanda gavo dovanų po du futbolo kamuolius, aikštės žymėjimo rinkinį, plakatą taškams ir „Pradinukų lygos“ knygutes vaikams.

⚽️ Kiekvieną savaitę mokiniai gaudavo po iššūkį, kurį per savaitę turėdavo įveikti. Iššūkio užduotys – tai įvairiausi pratimai su futbolo kamuoliu. 4 savaites keturios komandos įdomiai ir smagiai leido laiką: susipažino su populiariausiu pasaulyje sporto žaidimu, pildė žaismingas knygutes, kuriose futbolas integruotas į įvairių pamokų tematikas, priėmė ir atliko individualius iššūkius su futbolo kamuoliu, atliko įvairius pratimus ir žaidimus, kurie buvo paruošti tikrų futbolo meistrų ir net mokėsi šokio, skirto futbolui!

⚽️Projekto dalyviai knygutėje „Pradinukų lyga – iššūkių mėnesis“ skaičiavo surinktus taškus. Kiekvienos komandos aktyviausi ir daugiausiai taškų surinkę moksleiviai buvo apdovanoti specialiais prizais – sportiniais krepšiais bei gertuvėmis.

               

Informacija dėl mokinių priėmimo

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.ltnuo 2023 m.:

  1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Vasario 28 d. 10 val. į 2–4, 6–8, 10–12 klases.
  3. Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.
  4. Kovo 3 d. 10 val. į  5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/).

Pasaulinė Brailio rašto diena

2023 m. sausio 4 dieną ikimokyklinės „Strakaliukų“ grupės vaikai paminėjo Pasaulinę Brailio rašto dieną. Šios dienos tikslas yra nešti žinią pasauliui apie Brailio rašto svarbą akliems ir sunkią regos negalią turintiems žmonėms.
👓 Vaikai atliko daug įvairių užduočių užrištomis akimis ir susipažino su Brailio raštu. Vaikai, kad geriau pajustų ir suprastų regos negalią turinčius žmones , užrištomis akimis bandė piešti, vaikščioti, pirštais palyginti savo skaitomas knygas su Brailio raštu rašytą. Vaikai suprato, kad žmonės su regos negalia yra tokie pat kaip visi – mylintys ir trokštantys būti mylimi, pilni vilčių ir svajonių.
  

Konkursas „Kuriu žiemužės pasaką 2022“

Gruodžio mėnesį 2 klasės mokiniai dalyvauja tarptautiniame pradinių klasių mokinių integruotame anglų kalbos bei dailės ir technologijų kūrybinių darbų virtualiame konkurse ,,Kuriu žiemužės pasaką 2022″.
Konkurso tikslas – skatinti pradinių klasių mokinių kūrybingumą ir gilinti jų anglų kalbos skaitymo ir teksto supratimo įgūdžius. Mokiniai su anglų kalbos mokytoja Sandra perskaitę pasaką „The Elves and the Shoemaker“, piešė piešinius ir kūrė erdvinius darbus. Į konkursą atrinkti Meidos Arbačiauskaitės ir Godos Gliaudytės erdviniai darbai.
Linkime mergaitėms sėkmės konkurse!
  

Integruota pamoka trečiokams

Gruodžio 5 dieną 3a ir 3b klasėse vyko integruota šokio ir anglų kalbos pamoka „Pasaulio tautos“. Pamokoje svečiavosi programos Erasmus+ studentė Ayim iš Kazahstano. Studentė atvyko į Klaipėdą atlikti studijų praktikos. Viešnia supažindino vaikus su Kazachstano ir Turkijos šalimis, kultūra, muzika ir šokiais. Džiugu, kad  mokiniams puikiai pavyko su Ayim bendrauti anglų kalba. Atsisveikindami su viešnia, vaikai padovanojo šokį.

         

Eglutė bibliotekos kiemelyje

Kalėdinėmis eglutėmis puošiasi Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešosios bibliotekos kiemelis.
Gruodžio 5 dieną į bibliotekos kiemelį vyko ir priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai, lankantys būrelį „Vokiečių kalba su Hans Hase“. Bibliotekos kiemelyje jie puošė eglutę zuikučiais. Zuikutis – pagrindinis personažas vokiečių kalbos užsiėmimuose, kuriuos lanko priešmokyklinukai.
Papuošę eglutę zuikučiai, vaikai vokiškai padainavo dainelę apie eglutę „O Tannenbaum“. 🎄🎄🎄

  

Festivalis „Aš neabejingas, o Tu?“ (2)

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra kartu su Lietuvos Jūrų muziejumi organizavo festivalį „Aš neabejingas, o tu?“. Šis festivalis skleidžia pozityvią žinią apie žmones su negalia, teigdamas, jog negalia nėra kliūtis draugystei ir bendrystei. Festivalis vyko ir gyvai, ir per nuotolį.

Gruodžio 5 dieną (penktadienį) ketvirtokai dalyvavo nuotoliniame renginyje „Aš neabejingus, o Tu?“, skirtame Tarptautinei žmonių su negalia supratingumo dienai paminėti. Mokiniai turėjo galimybę stebėti diskusijas ir interviu su parolimpiečiu irkluotoju Augustu Navicku, įsitraukti į praktines veiklas kartu su renginio vedėjais, įvairiais personažais ir delfinais. Ketvirtokai atliko įvairius judesio pratimus, mokėsi gestų kalbos, spėliojo sakomus žodžius iš lūpų.

Naudodamiesi klasėje turimomis priemonėmis patys pamėgino užsimerkę suskaičiuoti kauliuko taškus bei perskaityti Brailio raštu parašytus žodžius. Ši prasmingai praleista valandėlė padėjo mokiniams dar geriau suprasti, kaip gyvena ir mokosi negalią turintys žmonės.

                 

Festivalis „Aš neabejingas, o Tu?“ (1)

Kasmet gruodžio 3-iają pasaulyje minima Tarptautinė žmonių su negalia diena. Šią dieną visame pasaulyje organizuojami renginiai, skirti atkreipti visuomenės dėmesį į šių žmonių galimybes aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime – dainuoti, šokti, sportuoti, kurti, dalyvauti įvairioje darbinėje veikloje.
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra organizavo festivalį „Aš neabejingas, o tu?“. Šis festivalis skleidžia pozityvią žinią apie žmones su negalia, teigdamas, jog negalia nėra kliūtis draugystei ir bendrystei. Festivalis vyko ir gyvai, ir per nuotolį.
Priešmokyklinės „Žiniukų“ bei penkiamečių „Kodėlčiukų“ bei „Strakaliukų“ grupių vaikai dalyvavo festivalyje, kuriame „keliaudami“ per stoteles turėjo galimybę atlikti užduotis, kuriose patyrė, ką reiškia būti neregiu, kurčiu ar turėti fizinę negalią.
Viso renginio metu vaikus lydėjo ir užduotis padėjo atlikti smagūs veikėjai Ruonis, Delfinas, Ančiukas ir Pingvinas.

                   

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą