Konkursų rezultatai

Jau gauti Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo (toliau – VKIF) organizuotų konkursų rezultatai.

2024 metais „Varpelio“ mokykla-darželis pateikė 80 antrų-ketvirtų klasių mokinių paraiškų dalyvauti  VKIF organizuotuose konkursuose: 14 paraiškų „Gamtos Kengūroje“ ir 66 paraiškas „Kalbų Kengūroje“, iš kurių – 39 paraiškos lietuvių kalbos ir 27 anglų kalbos konkursuose.

Didžiausi sveikinimai, plojimai ir apkabinimai 4a klasės mokinei Evai Norkutei, apdovanotai Auksinės kengūros diplomu! Eva anglų kalbos konkurse surinko 194,25 taškus.

Sveikinimai, plojimai ir apkabinimai taip pat skirti ir Sidarbrinės kengūros diplomantams: 3 klasės mokinei Evitai Mikaitei, surinkusiai 192,25 taškus, 4b klasės mokiniui Benui Bilotui, surinkusiam 192,5 taškus ir Danieliui Pachomovui, surinkusiam 192,25 taškus anglų kalbos konkurse.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname  kitais anglų kalbos konkurso laimėtojais, apdovanotais Oranžinės kengūros diplomais:

4a klasės mokinius: Grantą Aanriušką (191,5 t.,), Salomėją Lily Dulkytę (190,5 t.),

4B klasės mokinius: Tomą Buivydą (191,75 t.) ir Kasparą Granzbergui (191,5 t.),

3 klasės mokinius: Enriką Bagočiūnaitę (191,5 t.) ir Lauryną Sokolov(191,5 t.)

Ne mažiau džiaugiamės ir visais kitais konkursų dalyviais. Nors diplomais apdovanoti nebuvo, visi dalyviai gauna padėkos raštus.

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą