Informacija pradinių klasių mokinių tėvams

INFORMACIJA DĖL RUGSĖJO 1-OSIOS

Rugsėjo 1-osios šventinis renginys 10.00 val. organizuojamas Mokyklos kieme. Po renginio mokiniams vyks Pirmoji pamoka klasėse.

Esant nepalankioms oro sąlygoms, renginys vyks „Varpelio“ mokyklos-darželio aktų salėje tik pirmokams ir ketvirtokams. 2 – 3 klasių mokiniams Pirmoji pamoka klasėse prasidės 10.00 val.

 

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Šiais mokslo metais „Varpelio“ mokykloje-darželyje mokysis 144 mokiniai: 24 pirmokai, 48 antrokai, 24 trečiokai ir 48 ketvirtokai.

 

Mokykloje dirbantys mokytojai:

1 klasė – vyresnioji mokytoja Gitana Karužienė (klasės tel.: 865775728);

2a klasėmokytoja metodininkė Aušra Kavolienė (klasės tel.: 865775729);

2b klasė – mokytoja Giedrė Razmienė  (klasės tel.: 865775736);

3 klasė – mokytoja metodininkė Danguolė Virbašienė  (klasės tel.: 865775726)

4a klasė – mokytoja Vilma Kuprytė (klasės tel.: 865775727);

4b klasė – mokytoja metodininkė Daiva Stojanienė  (klasės tel.: 865775730);

Anglų kalba – vyresnioji mokytoja Sandra Keršienė;

Muzika – mokytoja Deimantė Končiutė;

Tikyba ir informacinės technologijos – vyresnioji mokytoja Lina Griciūtė;

Šokis – mokytoja ekspertė Jolanta Budrienė.

 

Informacija apie pamokų laiką

Dėmesio! Nuo rugsėjo 4 d. pamokos visų klasių mokiniams prasidės 8.15 val.

1–4 KLASIŲ PAMOKŲ LAIKAS

 

  Pamokų laikas
1 pamoka 8.15 – 9.00
2 pamoka 9.10 – 9.55
3 pamoka 10.05 – 10.50
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00

 

Informacija dėl mokinių maitinimo

Valgykloje mokinių maitinimas bus organizuojamas srautais. Mokiniai, kurių tėvai rugsėjo 1 d. pateiks prašymus dėl maitinimo, valgys mokyklos valgykloje nuo rugsėjo 4 d. Dėmesio! Šiais mokslo metais mokiniams bus teikiami tik pietūs ir vakarienė bei vaisių ir daržovių užkandžiai pertraukų tarp pamokų metu.

Visiems pirmų – antrų klasių mokiniams pietūs bus teikiami nemokamai.

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą pradinių klasių mokiniams:

 

Klasės Vienos dienos atlyginimo dydis (Eur)
už maisto produktus abonentinis mokestis
34 klasės:
Pietūs 1,80 1,15
Pietūs ir vakarienė 2,80 1,15
Vakarienė 1,00 1,15
12 klasės:
Vakarienė 1,00 0,70

 Tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį keisti 2 kartus per metus – rugsėjo 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos). Prašymai raštu pateikiami prieš 10 kalendorinių dienų.

 

Informacija dėl pailgintos dienos grupės

2023–2024 m. m. bus teikiama mokama popietinė pailgintos dienos grupės paslauga. Minimalus mokinių skaičius grupėje yra ne mažesnis kaip 15. Jeigu per mokslo metus mokinių sumažėja daugiau nei minimalus mokinių skaičius – grupė iškomplektuojama. Prašome labai atsakingai pasirinkti pailgintos dienos grupės paslaugą.

Informuojame, kad 2018-12-20 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-270 nustatytas atlyginimo už teikiamą paslaugą dydis 1 asmeniui – 0,30 euro už vieną valandą (apie 23,00 Eur per mėnesį).

Visi mokiniai, kurių tėvai iki rugsėjo 1 d. bus pateikę prašymus dėl pailgintos dienos grupės paslaugos, galės lankyti grupę nuo rugsėjo 4 d. Pailgintos dienos grupių darbo laikas „Varpelio“ mokykloje-darželyje:

pirmadieniais ketvirtadieniais nuo 13.15 val. iki 17.00 val.;

penktadieniaispailgintos grupės nėra.

 

Programų įgyvendinimas

2023–2024 mokslo metais 1 klasės mokiniams skirta 1 savaitinė pamoka ankstyvajam anglų kalbos mokymui, 3–4 klasių mokiniams – 1 savaitinė pamoka informacinių komunikacinių technologijų ugdymui.

Antrų klasių mokiniai visus mokslo metus dalyvauja Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programoje. Nuo 2023 m. rugsėjo 5 d. kiekvieną savaitės antradienį 10.50 – 11.35 val. 2 klasės mokiniams fizinio ugdymo pamoka vyks „Gintaro“ sporto centre. Fizinio ugdymo pamokos baseine mokiniams yra privalomos.

Skaitmeninės mokymo(si) priemonės

2023–2024 mokslo metais mokiniai naudos integruotą į vadovėlius skaitmeninį turinį „EDUKA klasė“ platformoje. 3–4 klasių mokiniai naudosis Mokyklos nupirktomis mokymosi licencijomis. 1–2 klasių mokiniai įsigyja individualias skaitmeninės mokymosi aplinkos licencijas.

Informacija dėl elektroninio dienyno

2023–2024 mokslo metais mokinių pasiekimus ir pažangą galėsite sekti elektroniniame dienyne „Mano dienynas“. Tėvams informacija bus teikiama ir elektroniniu paštu bei mokytojų sukurtomis socialinių grupių paskyromis.

 

Informacija apie 2023–2024 mokslo metų mokinių atostogas:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens atostogos 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos atostogos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) atostogos 2024-04-02 2024-04-05
Vasaros atostogos 2024-06-12 2024-08-31

 

Mokinių lankomumas

Mokyklos lankymas yra privalomas, todėl planuojant savo atostogas prašome atsižvelgti į numatytus 2023–2024 mokslo metų mokinių atostogų laikotarpius.

Prašome neleisti į mokyklą sergančių vaikų. Jei mokiniui pamokų metu bus pastebėti ligos simptomai, nedelsdami informuosime tėvus, kad mokinys saugiai būtų išleidžiamas namo bei rekomenduosime nedelsiant susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Primename, kad kiekvienais metais privalote pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu. Kasmetinė medikų apžiūra reikalinga tam, kad visapusiškai būtų patikrinta vaiko sveikata ir laiku pastebėtos galimos problemos. Šeimos gydytojas patikrinimo metu įvertina vaiko ūgį, svorį, kraujo spaudimą, regą, klausą, kraujotakos, kvėpavimo ir kitų organų bei jų sistemų funkcinę būklę. Gydytojas odontologas profilaktinio tyrimo metu patikrina vaiko dantų ir žandikaulių būklę ir, prireikus, skiria gydymą. Visų mokyklos-darželio mokinių sveikatos pažymos pateikiamos per ESPBI IS.

 

Planuojami susitikimai su tėvais

Rugsėjo mėnesį visų klasių mokytojai pakvies į tėvų susitikimus, kur galėsite aptarti iškilusius neaiškumus.

 

Svarbi informacija

Atvežant ir pasiimant vaikus iš mokyklos, važiuoti į mokyklos-darželio kiemą – draudžiama. Prašome palikti automobilius už mokyklos-darželio teritorijos.

 

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą