Informacija darželio vaikų tėvams

 

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

 

  1. Rugsėjo 1-ąją vaikučių darželyje laukiame atvykstant nuo 7.30 iki 9.00 val. Rugsėjo 1-osios rytmečiai vyks grupėse su draugais ir mokytojomis.
  2. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. „Varpelio“ mokykloje-darželyje veiks 7 grupės:

 

Pavadinimas Amžiaus tarpsnis Grupės mokytojos Grupės telefonas Grupės vieta Grupės numeris
 Priešmokyklinio ugdymo grupės
„Gudručių“ grupė 6–7 m.

(buvę „Strakaliukų“ grupės vaikai)

Tatjana Virketienė,

Vaida Vaičiulėnienė

+370 657 75733 Kairiojo korpuso

2 aukštas

3 grupė
„Žiniukų“

 grupė

6–7 m.

(buvę „Kodėlčiukų“ grupės vaikai)

Laimutė Ruginienė,

Rasa Strumylienė

+370 657 75735 Kairiojo korpuso

2 aukštas

5 grupė
 Ikimokyklinio ugdymo grupės
„Strakaliukų“

 grupė

5–6 m.

(buvę „Pabiručių“

 grupės vaikai)

Živilė Norvaišienė,

Rita Milkevičienė,

Roberta Sungailienė

+370 657 75732 Dešiniojo korpuso

2 aukštas

2 grupė
„Kodėlčiukų“

 grupė

5–6 m.

(buvę „Linksmučių“

 grupės vaikai)

Osvalda Bukauskienė,

Agnė Pakalniškytė

+370 657 71018 Dešiniojo korpuso

2 aukštas

8 grupė
„Šnekučių“

grupė

4–5 m.

vaikų grupė

Laura Kazlauskaitė,

Irena Donėlienė

+370 657 75731 Kairiojo korpuso

1 aukštas

1 grupė

 

 Naujai suformuotos ikimokyklinio ugdymo grupės
„Linksmučių“

 grupė

3–4 m. amžiaus vaikų grupė Jolanta Eitutienė,

Indrė Kvietkienė

+370 657 75734 Dešiniojo korpuso

1 aukštas

4 grupė
„Pabiručių“

 grupė

3–4 m. amžiaus vaikų grupė Gražina Briedienė, Jolita Butkienė +370 657 75737 Dešiniojo korpuso

1 aukštas

7 grupė

      

  1. Primename „Varpelio“ mokyklos-darželio susitarimus:

       3.1. Tėvai vaikus į darželį atveda iki 9.00 val. Informaciją dėl vaiko neatvykimo į įstaigą tėvai grupės mokytojai turi pranešti iki 9.00 val. aukščiau lentelėje nurodytais grupės telefonais.

       3.2. Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, todėl tėvai turi užtikrinti reguliarų ir sistemingą vaikų lankymą.

       3.3. Atsiimti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikus iš darželio gali tik tėvai.    

       3.4. Užtikrinsime vaikų sveikatos būklės stebėjimą, todėl prašome nevesti vaikų, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 80 punkte.

       3.5. Didelį dėmesį ugdymo procese kreipsime į vaikų ugdymą skirtingose lauko erdvėse, tad prašome pasirūpinti vaikų apranga, tinkančia įvairioms oro sąlygoms.

       3.6. Tėvai aprūpina ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus individualiomis ugdymo priemonėmis. Rugsėjo mėnesį vyksiančiuose susirinkimuose kiekvienos grupės tėvai susitars dėl aprūpinimo individualiomis priemonėmis organizavimo.

       3.7. Vaikų pasiekimus ir pažangą galėsite sekti naujame elektroniniame dienyne „Eliis“. Informaciją apie prisijungimą prie dienyno pateiksime rugsėjo mėnesį. Tėvams informacija bus teikiama žinutėmis elektroniniame dienyne, elektroniniu paštu bei mokytojų sukurtomis socialinių grupių paskyromis.

       3.8. Primename, kad kiekvienais metais privalote pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu. Kasmetinė medikų apžiūra reikalinga tam, kad visapusiškai būtų patikrinta vaiko sveikata ir laiku pastebėtos galimos problemos. Šeimos gydytojas patikrinimo metu įvertina vaiko ūgį, svorį, kraujo spaudimą, regą, klausą, kraujotakos, kvėpavimo ir kitų organų bei jų sistemų funkcinę būklę. Gydytojas odontologas profilaktinio tyrimo metu patikrina vaiko dantų ir žandikaulių būklę ir, prireikus, skiria gydymą. Visų mokyklos-darželio mokinių sveikatos pažymos pateikiamos per ESPBI IS.

       3.9. Svarbu: atvežant ir pasiimant vaikus iš darželio, važiuoti į mokyklos-darželio kiemą – draudžiama. Prašome palikti automobilius už mokyklos-darželio teritorijos.

       3.10. Jei yra būtinybė susitikti su administracija, specialistais ar mokytojais, tėvai susitikimo datą, laiką ne vėliau kaip prieš vieną dieną suderina su asmeniu, su kuriuo nori susitikti.

Informacija apie vaikų dienos režimą

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dienotvarkė darželyje:

                      7.30                                    Labas rytas, darželi!

                      8.00                                    Rytinė mankštelė

                      9.00                                    Pusryčiaujame

                      9.30                                    Smalsaujame, tyrinėjame, atrandame

                      11.00                                  Keliaujame į lauką

                      12.30                                  Pietaujame

                      13.00                                  Ramiai ilsimės

                      14.45                                   Užkandžiaujame

                      15.00                                  Žaidžiame ir kuriame

                      16.00                                  Vakarieniaujame

                      16.30                                  Žaidžiame grupėje arba lauke

                      18.00                                  Iki rytojaus, darželi!

 

Informacija dėl ramaus vaikų poilsio

Nuo 13.00 val. iki 14.30 val. grupėse vaikams sudarytos sąlygos ramiai pailsėti pagal vaiko fiziologinius poreikius ir amžiaus ypatumus.

 

Informacija dėl vaikų maitinimo

       Tėvai moka Klaipėdos m. savivaldybės tarybos patvirtintą atlyginimą už maitinimo paslaugą. Tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį keisti 2 kartus per metus – rugsėjo 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos). Prašymai (raštu) pateikiami prieš 10 darbo dienų.

 

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams:

 

Grupės Vienos dienos atlyginimo dydis (Eur)
už maisto produktus* abonentinis mokestis (vieno mėnesio kaina)
Darželio: 3,60 25,00
Pusryčiai 1,00
Pietūs 1,60
Vakarienė 1,00
Priešmokyklinio ugdymo: 2,00 14,00
Pusryčiai 1,00
Vakarienė 1,00

Taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal pritaikyto maitinimo valgiaraštį.

Visiems priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams bus teikiami nemokami pietūs.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą įstaigoje mokamas už einamąjį mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos, o gruodžio mėnesį – iki 20 dienos.

 Planuojami susitikimai su tėvais

              Rugsėjo 13–28 dienomis visų grupių mokytojos pakvies jus į grupių tėvų susitikimus, kur galėsite aptarti iškilusius neaiškumus.

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą