Direktorės Dainos Paliulienės 2022 metų veiklos ataskaita

 „Varpelio“ mokyklos-darželio bendruomenei bei Mokyklos tarybai  pateikiama svarstyti  direktorės Dainos Paliulienės  2022 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 31 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo Mokyklos interneto svetainėje bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo Mokyklos tarybai (el. paštu daiva.stojaniene@varpelismokykla.lt). Mokyklos taryba, įvertinusi direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą ir bendruomenės narių siūlymus, iki vasario 6 d. priima sprendimą dėl direktoriaus metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.

Direktorės Dainos Paliulienės 2022 m. veiklos ataskaita  yra paskelbta čia .

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą